Публічна оферта - доставка м'яса та інших продуктів в інтернет магазині Cooker
W

Публічна оферта

Шановний Користувач!

Будь ласка, уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від покупки Товарів, наявних в Інтернет - магазині, і не вчиняти дій, вказаних в цій Оферті

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Продавець, з однієї сторони та будь-яка фізична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі - Покупець) з іншого боку, уклали цей публічний договір у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

Беззастережне прийняття умов, викладених у цьому Договорі вважається акцептом Покупцем та Договір автоматично вважається укладеним.

Визначення:

Договір публічної оферти – публічний Договір, умови якого згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є однаковими для всіх Покупців, беззастережне прийняття умов якого Покупцем (оплата Товару у відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Продавцем і Покупцем.

Оферта – пропозиція Продавця укласти даний Договір публічної оферти на умовах, викладених в даному Договорі, що адресована необмеженому колу осіб.

Інтернет-магазин – відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на офіційному веб-сайті за адресою: https://www.cooker.net.ua, та/або мобільний додаток що має назву: “Cooker  онлайн-супермаркет” (надалі мобільний додаток) завантажений за допомогою Play Market та App Store, через який Продавець пропонує до продажу певний перелік Товарів та який дозволяє Користувачу ознайомитись з Товаром, його ціною, умовами оплати, тощо та зробити на певний Товар замовлення.

Електронний каталог Інтернет-магазину –каталог товарів Продавця за категоріями, створений з метою надання потенційним Покупцям можливості попереднього ознайомлення, вибору та замовлення Товарів, які в  подальшому реалізуються Продавцем Покупцю через стаціонарні роздрібні магазини Продавця або шляхом доставки.   

Електронна видаткова накладна - електронний документ встановленої форми, складений відповідно до вимог чинного законодавства, що засвідчує факт здійснення господарської операції та оплати Товару Покупцем.

Електронний розрахунковий документ це:

- документ, створений реєстратором розрахункових операцій, який переведено у фіскальний режим роботи, у момент проведення розрахункової операції, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити розрахункового документа за встановленою формою;

- документ, створений програмним реєстратором розрахункових операцій у момент проведення розрахункової операції та зареєстрований фіскальним сервером контролюючого органу із присвоєнням йому фіскального номера фіскальним сервером контролюючого органу або присвоєнням йому фіскального номера із діапазону номерів, сформованих фіскальним сервером, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити розрахункового документа за встановленою формою.

Продавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "БАЛАТОН", ідентифікаційний код юридичної особи 23763367, що є платником податку на прибуток на загальних підставах та платником ПДВ, в особі директора Єфремова Олександра Вікторовича, який діє на підставі Статуту ТОВ «БАЛАТОН. Продавцем може бути інша юридична особа або фізична особа-підприємець,  якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про Товар в Електронному каталозі Інтернет-магазину, з метою його продажу Покупцям. Найменування Продавця вказується в електронних видаткових накладних та/або електронних розрахункових документах.

Адміністрація – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "БАЛАТОН", його співробітники  та уповноважені на управління Інтернет-магазином треті особи.

Користувач Інтернет-магазину (далі Користувач) - будь-яка особа, яка має доступ до Інтернет-магазину і використовує його функціональність і сервіси.

Покупець - будь-яка особа, що акцептувала дану публічну оферту.

Товар(-и) – продукція (продовольча та непродовольча), з переліку, наведеному в Електронному каталозі, яку Продавець пропонує до продажу Покупцям. Товар представлено в Інтернет-магазині через його назву, опис, характеристики та фотографії (фотографії є ілюстраціями до Товару та можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару).

Акцепт Оферти – повна і беззастережна згода Покупця на прийняття умов Оферти.  Оферта вважається акцептованою Покупцем, а Договір купівлі-продажу укладеним з моменту оформлення Покупцем Замовлення.

Замовлення – заявка Користувача на придбання Товару представленому в Інтернет-магазині, оформлена за допомогою заповнення відповідної електронної форми в Інтернет-магазині.

Підтвердження замовлення – повідомлення Продавця (шляхом направлення смс та повідомлення  на електронну пошту, зазначену Користувачем при реєстрації чи оформленні замовлення)  про отримання Замовлення від Покупця та прийняття такого замовлення до виконання.

Сторони – сукупне найменування Продавця і Покупця.

Реєстрація— процедура внесення персональних даних Користувача в спеціальну форму Інтернет-магазину з метою здійснення доступу Користувача до персоналізованих сервісів Інтернет-магазину. 

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договір, укладений на підставі акцептування Покупцем цієї оферти є Договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і/або застережень. Покупець акцептує Оферту лише при повній згоді з усіма її умовами та визнання її умов справедливими та такими, що не обмежують права Покупця.

1.2. Для прийняття пропозиції укласти цей договір особа має ідентифікуватися в Інтернет-магазині шляхом здійснення реєстрації та надати відповідь про прийняття пропозиції (акцепт) шляхом оформлення замовлення, заповнивши всі обов’язкові дані та реквізити замовлення. Факт оформлення Покупцем замовлення (натисканням на посилання "Оформити замовлення") відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вважається акцептом даного Договору Покупцем.

1.3. Договір публічної оферти, в редакції, що діє на момент його прийняття (акцепту) Покупцем може бути направлений Покупцю, за його запитом, наданим Продавцю не пізніше отримання Товару, на електронну адресу та/або поштою.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується передати на умовах даного Договору Товар у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти Товар/Послугу і оплатити його/її вартість на умовах даного Договору. Продавець може виконувати Замовлення як особисто, так і із залученням третіх осіб.

2.2. Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом даного Договору, визначаються у видатковій накладній та/або  у фіскальному чеку, виданому Продавцем.

3. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Прийняття Покупцем пропозиції укласти Договір (Акцепт) здійснюється шляхом оформлення замовлення на Товар в Інтернет–магазині на умовах зазначених в п.1.2. цього Договору. Моментом укладення цього Договору є підтвердження замовлення Продавцем.

3.2. Покупець підтверджує свою згоду отримувати за номером телефона та на свою адресу електронної пошти, що були зазначені ним при заповненні реєстраційної форми на сайті Інтернет-магазину або при фактичному використанні Інтернет-магазину, повідомлення, а також безстрокову згоду на отримання комерційних, рекламних, інших пропозицій від Адміністрації (про новинки продукції, акції та інше), а в разі, якщо Покупець не бажає отримувати вищевказану інформацію, він має можливість у будь-який час відмовитись від розсилки, звернувшись до Адміністрації Інтернет-магазину зручним для Покупця способом.

4.  ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через мобільний додаток та/або офіційний сайт Інтернет-магазину,. Для здійснення Замовлення Покупець заповнює форму для замовлення, що міститься на сайті/у мобільному додатку. Форма вважається заповненою, якщо в ній заповнені всі розділи, відмічені, як обов’язкові. 

4.2. Оформити Замовлення через Інтернет-магазин можна після введення даних щодо адреси доставки та номеру телефону або після реєстрації. Незалежно від варіанту здійснення замовлення, Покупець може мати тільки один Особистий кабінет, який ідентифікується за допомогою даних введених під час реєстрації та здійснення першого замовлення, (через сайт Інтернет-магазину чи мобільний додаток).

4.3. При реєстрації в Інтернет-магазині, або при замовленні Товару/Послуги за допомогою мобільного додатку, Покупець зобов’язаний надати наступну інформацію про себе:

– Прізвище, ім‘я, по батькові Покупця;

– контактний телефон Покупця;

– електронну адресу (за наявності);

– адресу доставки Товару.

4.4. Покупець, що реєструється в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Передача Покупцем логіна і пароля третім особам заборонена.

4.5. Оформлення Покупцем Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повне ознайомлення Покупця з Товаром, його ціною, інформацією про умови і терміни доставки.  

4.6. Замовлення вважається прийнятим Продавцем та підлягає виконанню після Підтвердження останнім замовлення (підтвердженням є повідомлення Продавця, надіслане за допомогою засобів зв’язку Покупцю). Після цього Оферта вважається прийнятою, а Договір вважається укладеним.

У випадку відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі із причин, що не залежать від Продавця, Продавець вправі видалити зазначений Товар із Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця, або запропонувати заміну.

4.7. Будь-які відомості про Товар, що містяться в Електронному каталозі Інтернет-магазину, носять інформаційний характер і не можуть сприйматись як такі, що в повній мірі передають всі без виключення властивості та характеристики Товару. У разі виникнення у Покупця питань щодо Товару, перед замовленням йому необхідно звернутись за консультацією до оператора Інтернет – магазину.

4.8. Продавець має право відмовити Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково, якщо всього товару або його частини, немає в наявності або з інших підстав, що унеможливлюють його продаж та/або доставку. В разі відмови Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково Продавець повідомляє про це Покупця шляхом направлення йому повідомлення на електронну адресу або за номером телефону,  що зазначені Покупцем при реєстрації.

4.9. Покупець має право скасувати своє Замовлення шляхом звернення до Продавця за номером телефону Кол-центру. У такому разі, Продавець скасовує Замовлення та повертає сплачені кошти Покупцю, якщо оплата була здійснена. Замовлення може бути скасоване тільки до моменту передачі кур’єру чи поштовому оператору. 

4.10. Алкогольні напої та тютюнові вироби, розміщені в Електронному каталозі з метою надання Користувачу (потенційному Покупцю) можливості попереднього ознайомлення, вибору, резервування та замовлення Товарів Продавця, що в подальшому реалізуються Продавцем та передаються під час здійснення доставки Товару Представником Продавця, виключно за умови пред’явлення документу що підтверджує досягнення Покупцем 18-ти річного віку. У разі відмови Покупцем пред’явити документи для підтвердження досягнення ним повноліття, Продавець залишає за собою право відмовити у передачі алкогольних та тютюнових виробів Покупцю.

5. ЦІНА ТОВАРУ І УМОВИ ОПЛАТИ

5.1. Ціни на Товар встановлюються Продавцем в Електронному каталозі  Інтернет-магазину. Ціни на Товари вказуються із врахуванням ПДВ.

Ціна, за якою реалізується Товар/надається Послуга – вказується у електронних розрахункових документах та/або електронних видаткових накладних. Продавець залишає за собою право змінювати ціни на Товари/Послуги в односторонньому порядку. При цьому, ціни на замовлені Покупцем Товари/Послуги (після підтвердження замовлення Продавцем), зміні не підлягають, окрім умов передбачених п.3 Правил та умов користування Інтернет-магазину.

5.2. У разі продажу вагового Товару, цей Товар додається в корзину з максимальною вагою, вказаною в назві товару. Підсумкову вартість буде перераховано після зважування та підготовки замовлення до відправки.  Кінцева ціна, за якою реалізується Товар – вказується в документах на передачу Товару (видатковій накладній/товарному чеку).

5.3. Продавець залишає за собою право змінювати ціни на Товари/Послуги в односторонньому порядку. При цьому, ціни на замовлені Покупцем Товари/Послуги (після підтвердження замовлення Продавцем), зміні не підлягають.

5.4. Оплата за Товар/Послугу здійснюється Покупцем у готівковій або безготівковій формі. При сплаті за Товар онлайн, Покупець перенаправляється на платіжний сервіс LiqPay, де Покупець має змогу сплатити за Замовлення за допомогою карток платіжних систем Visa та Mastercard. Валюта розрахунків – гривня.

5.4. Покупець зобов’язаний оплатити замовлений Товар/Послугу у строки, погоджені Сторонами при оформленні замовлення.

5.6. При безготівковій формі оплати зобов’язання Покупця з оплати Товару/Послуги вважаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

5.7. Продавець має право надавати знижки на Товари, в тому числі шляхом промо-кодів (при цьому ціни на такі категорії товарів як алкогольні напої та тютюнові вироби, в будь-якому разі не можуть бути нижчими за  мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби, тому Продавець має право обмежувати дію промо-кодів та знижок щодо зазначеної категорії товарів). Умови знижок зазначаються Продавцем та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. У разі якщо Товар реалізується зі знижкою, інформація про наявність та розмір знижки розміщується у Електронному каталозі Інтернет-магазину, та носить інформативний характер. Ціна, за якою реалізується Товар/Послуга вказується відповідно до п. 5.1. Знижки не сумуються та не додаються до інших знижок.

5.8. Разом із замовленим Товаром Продавець надає (надсилає та/або розміщує в особистому кабінеті) Покупцю документ, що підтверджує вчинення електронного правочину.

Електронний розрахунковий документ та/або електронна видаткова накладна на Товар за відповідним Замовленням, зберігається в електронному кабінеті Покупця (на сайті інтернет-магазину та/або в мобільному додатку), а також, може, відправлятися Продавцем засобами електронного зв’язку на вказані при реєстрації (під час здійснення Замовлення) адресу електронної пошти та/або абонентський номер через програмне забезпечення.

6. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

6.1. Місце відвантаження Товару – станції Продавця, що зазначені на Сайті.

6.2. Строки передачі Товару Покупцю погоджуються Сторонами в кожному конкретному випадку та фіксуються у електронних видаткових накладних та/або електронних розрахункових документах.

6.3. Прийом Товару по кількості та якості відбувається в місці передачі Товару від Продавця (або третьої особи, що здійснює доставку) Покупцю. Датою передачі Товару вважається дата прийому-передачі Товару, зазначена у видатковій накладній та/або фіскальному чеку, яким оформлено продаж Товару. 

6.4. Доставка Товару Покупцю здійснюється на умовах, опублікованих на офіційному сайті Інтернет-магазину і є окремою послугою, яка може здійснюватися Продавцем із залученням третіх осіб   (службою поштового відправлення, службою доставки, кур‘єрською службою, та ін.).

6.5. Доставка зі стаціонарних магазинів Продавця здійснюється власними силами або шляхом залучення третіх осіб, за власний рахунок або за рахунок Покупця за адресою вказаною Покупцем. У випадку залучення Продавцем третіх осіб Продавець несе перед Покупцем відповідальність за дії та/або бездіяльність таких осіб.

6.6. Право власності на Товар та/або ризик випадкового знищення чи пошкодження переходить від Продавця до Покупця після оплати Товару Покупцем, що підтверджується відповідною електронною видатковою накладною/електронним розрахунковим документом, окрім випадків, встановлених п. 6.7. цього Договору. Право власності на алкогольні напої та тютюнові вироби переходить від Продавця Покупцю за фактичною адресою доставки та/або фактичною адресою розташування стаціонарного магазину Продавця, що зазначений в Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Датою передачі Товару вважається дата прийому-передачі Товару, зазначена у електронному розрахунковому документі, яким оформлено продаж Товару.

6.7. При продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів Продавець додержується усіх обмеження, встановлених ст. 15 -3 Закону України № 481/95-BP "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального". Алкогольні напої та тютюнові вироби не продаються Покупцям, які не досягли віку 18 років.  При передачі зазначеної категорії товарів від Продавця Покупцю, Покупець зобов’язаний пред’явити Продавцю документи, які підтверджують, що Покупцю виповнилось 18 років. Алкогольні напої не продаються у період часу з 23:00 до 10:00 (відповідно до Рішення Київської міської ради від 27.09.2018 № 1529/5593).

У разі відмови надати документи, що підтверджують вік Покупця та/або якщо на підставі наданих документів буде встановлено, що Покупець не досяг 18 річного віку, передача замовленого товару не здійснюється і Договір вважається розірваним в односторонньому порядку. Повернення грошових коштів здійснюється відповідно до розділу 7 цього Договору «ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРІВ ТА КОШТІВ».

Створюючи замовлення таких Товарів через Сайт та/або мобільний додаток, Покупець підтверджує, що йому виповнилось 18 років, шляхом проставлення відповідної відмітки.

7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРІВ ТА КОШТІВ

Інтернет-магазин гарантує повернення сплачених Покупцем коштів за придбаний товар в разі придбання товару неналежної якості. Покупець має право відмовитися від товару в будь-який час до його передачі, а після передачі товару - в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

7.1.  Повернення товару належної якості можливий у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також надано інформацію/документ, що підтверджує факт покупки і умови замовлення зазначеного товару. Продовольчі товари, засоби гігієни (в тому числі зубні щітки, засоби гоління) косметичні вироби та товари для немовлят належної якості, не підлягають обміну (поверненню) (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів»). Товар неналежної якості, за вибором Покупця, або може бути замінений на аналогічний Товар належної якості, або сплачені за Товар гроші кошти повернуті Покупцю.

7.2 Розгляд вимог Покупця, в т.ч. щодо повернення/заміни Товару, здійснюється в межах строку його придатності.

7.3. У разі наявності претензій/скарг у Покупця до якості поставлених Товарів Продавця, що були замовлені через Інтернет-магазин, або інших питань, що виникають у Покупця в рамках отримання Товарів, замовлених через Інтернет-магазин, Покупець може звернутися шляхом направлення письмового запиту/скарги/претензії на електронну адресу: support@cooker.net.ua та/або зателефонувавши чи замовивши зворотній дзвінок за номером телефону: 0 (800) 33 10 10

7.4. Покупець має право відмовитись від отримання Товарів:

- при отриманні Товарів від представника Продавця або в пункті видачі

- при повідомленні Інтернет-магазин через call-центр про отримання Товарів неналежної якості.

7.5. У разі виявлення та повернення Товару неналежної якості, Покупець зобов’язаний передати такий Товар, та надати представнику  Продавця інформацію (документ), що підтверджує факт його придбання через Інтернет-магазин, у один із способів:

- представнику Продавця, що здійснив доставку  (якщо неналежна якість встановлена  під час отримання Товару);

- представнику Продавця в Пункті повернення Товарів з заповненням відповідних документів, а саме: заяви на повернення/заміни Товару та/або Акту про повернення коштів. У разі, якщо Покупець з будь-яких причин відмовляється заповнити документи на повернення Товарів, Продавець має право відмовити Покупцю у поверненні Товарів.

7.6. Заміна Товару неналежної якості на Товар належної якості та/або повернення суми коштів сплачених Покупцем за Товар неналежної якості, відбувається на станції що здійснила доставку такого Товару (Пункт повернення Товару). Інформація про адресу та № станції знаходяться в особистому кабінеті Покупця, Розділ Історія замовлень. 

7.7. Продавець має право відмовити Покупцю у поверненні Товарів/Коштів, придбаних через інтернет-магазин, у разі, якщо Покупцем будуть порушені вимоги чинного законодавства України щодо особливостей повернення товарів або правил повернення товарів, визначених на офіційному сайті Інтернет-магазину та в цій Публічній оферті.

7.8. Продавець повертає кошти в розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат на доставку товару, який повертається. Покупець розуміє і погоджується, що здійснення доставки Товару – це окрема послуга, яка жодним чином не відноситься до продажу Товару та не є невід'ємною частиною придбаного Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Одержувачем Товару. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». У зв'язку з цим, придбання Товару з доставкою не дає Покупцеві права вимагати повернення Товару за допомогою виїзду до Покупця представника Продавця і не передбачає можливість повернення вартості доставки Товару у разі його повернення.

7.9. Повернення коштів, сплачених за товар, у разі його повернення за адресою станції, з якої здійснено доставку Товару, здійснюється одночасно з поверненням товару, після заповнення Покупцем відповідних документів.

7.10. У разі безготівкового розрахунку за Товар, Продавець здійснює повернення коштів Покупцю на банківську карту Покупця, з якої було списано кошти в оплату за Товар або за допомогою переказу грошової суми на зазначену клієнтом карту VISA\MASTERCARD в межах термінів, встановлених чинним законодавством України та відповідною платіжною системою.

8. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

8.1. Продавець має право:

- в будь-який час вносити зміни в даний Договір, матеріали та інформацію (в т.ч. про Товари), що пропонуються в Інтернет – магазині;

- відмовитись від укладення Договору публічної оферти за відсутності у нього можливостей продати Покупцеві відповідний Товар;

- здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем;

- призупинити продаж Товарів Покупцю у разі порушення Покупцем своїх зобов’язань (зокрема, але не обмежуючись, не здійснення оплати за замовлений Товар) за цим Договором;

- вимагати від Покупця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором;

- без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам.

8.2. Продавець зобов’язаний:

- після отримання оформленого Покупцем замовлення, надіслати Покупцю підтвердження замовлення або повідомити його про неможливість виконати замовлення Покупця;

- передати Товар Покупцеві після здійснення ним оплати за такий Товар;

- перевірити якість та кількість Товару при його передачі Покупцеві;

- не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем);

- запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень; своєчасно виявляти і припиняти такі факти;

- належним чином виконувати умови даного Договору.

9. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

9.1. Покупець має право:

- у разі незгоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитись від покупки Товарів, реєстрації в Інтернет -  магазині, та будь-яких інших дій, передбачених даним Договором;

- звертатись за консультацією до Продавця щодо властивостей та характеристик Товару;

- вимагати від Продавця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором;

- інші права, передбачені чинним законодавством України

9.2. Покупець зобов’язаний:

- до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, правилами та умовами використання Інтернет-магазином, умовами доставки (https://cooker.net.ua/shop/delivery/), цінами на Товар/Послуги, пропонованими Продавцем в Інтернет-магазині;

- повідомити всі необхідні дані, що  ідентифікують його як покупця і необхідні для реєстрації в Інтернет - магазині шляхом власноручного внесення даних при реєстрації в Інтернет - магазині, або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору Інтернет – магазину, та підтримувати їх актуальність;

- оплатити замовлений Товар відповідно до обраного варіанту (https://cooker.net.ua/shop/payment/);

- перевірити якість та кількість Товару при його отриманні від Продавця;

- не розголошувати будь-яку приватну інформацію Продавця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України; не передавати логін і пароль, отримані при реєстрації третім особам, та самостійно нести відповідальність за невиконання даного зобов’язання;

- належним чином виконувати умови даного Договору.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором у відповідності до чинного законодавства України.

10.2. Покупець, оформлюючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцю інформації про себе (в.т.ч., але не виключно, інформації, зазначеної в пп. 4.3. Договору та щодо віку Покупця), а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами даного Договору і погоджується з ними. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

10.3. Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла в результаті незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування, перебої в роботі комп’ютерних мереж; невиконання, внаслідок надання Покупцем недостовірних/неповних даних при оформленні замовлення, недотримання погодженого з Покупцем терміну виконання Замовлення, що відбулося не з вини Продавця тощо. У разі невиконання Продавцем замовлення у погоджений із Покупцем строк з будь-яких причин, відповідальність Продавця обмежується обов’язком виконати замовлення у інший, погоджений із Покупцем строк, або повернути сплачені за Товар кошти. 

10.4. Продавець не несе відповідальність за  шкоду, витрати чи збитки, що виникають із або пов'язані будь-яким чином з цим Інтернет-магазином, в тому числі, у зв'язку з використанням, неможливістю використання чи  внаслідок використання Інтернет-магазину.  Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за неактуальність інформації на Сайті та/або в Електронному каталозі, відсутність Товару та будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання ресурсу Інтернет-магазину.

10.5. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору обмежується сумою платежу Покупця, що здійснений на підставі даного Договору.

10.6. Продавець має право відмовити Покупцю у виконанні замовлення та звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення за Договором у випадках невиконання/не повного виконання/порушення Покупцем будь-якої з умов Договору.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: несприятливі погодні умови, пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, істотної зміни законодавства України, що ускладнює або унеможливлює виконання Стороною своїх зобов’язань по даному Договору, або з інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін.

11.2. У разі виникнення обставин непереборної сили що роблять неможливим виконання Замовлення у визначений термін, Продавець зобов’язаний повідомити про це Покупця протягом часу за який мав здійснити Доставку Замовлення. У разі виникнення обставин непереборної сили, що роблять неможливим виконання Покупцем своїх обов’язків з прийняття та оплати Замовлення у визначений термін, Покупець зобов’язаний повідомити про це Продавця протягом часу за який Замовлення мало б бути виконане.

11.3. У випадку настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, за умови дотримання вимог пункту 11.2 даного Договору, на період дії таких обставин звільняється від відповідальності за даним Договором.

11.4. Після припинення дії обставин непереборної сили, перебіг терміну виконання зобов’язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, має повідомити другу Сторону.

11.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 3 (три) календарних дні поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються.

12. СТРОК ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту розірвання Договору.

12.2. Договір може бути розірваний будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України або за взаємною домовленістю Сторін.

12.3. Розірвання Договору Покупцем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Продавця обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Покупця. 

13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1. Цей Договір укладено на території України і діє в рамках чинного законодавства України.

13.2. Інтернет - магазин містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені в Інтернет – магазині (в т.ч. вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам і т.д.). Використання матеріалів Інтернет-магазинубез згоди правовласників не допускається. При цитуванні матеріалів, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на сайт Інтернет - магазину обов'язкове.

13.3.  Всі суперечки, пов'язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором Сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів.  У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в порядку передбаченому чинним законодавством України.

13.4. Прийняттям пропозиції укласти Договір (Акцепт) (відповідно до п. 3.1. цього Договору) Покупець приймає Політику щодо персональних даних Продавця, яка розміщена на офіційному сайті Інтернет-магазину, а також надає згоду на збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання його персональних даних та особистої персональної інформації всіма способами, передбаченими застосованим законодавством, з метою виконання зобов’язань за Договором. Продавець має право робити розсилку комерційної та маркетингової інформації електронною поштою та/або в текстових повідомленнях на номер телефону та електронну адресу, що були зазначені Користувачем при реєстрації, створенні облікового запису чи при оформленні замовлення. 

13.5. У випадках, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.6. Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за даним Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою та/або факсом та/або цінним листом з повідомленням про вручення.  

13.7. Договір являє собою повну домовленість між Продавцем і Покупцем. Продавець не бере на себе виконання ніяких умов і зобов'язань, не зазначених в Договорі. Виняток можуть становити випадки, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані від імені Продавця і Покупця.

13.8. Адміністрація Інтернет-магазину в будь-який час, без повідомлення може вносити будь-які зміни в даний Договір, матеріали та інформацію, що містяться в Інтернет-магазині.

Фактичні адреси стаціонарних складів-магазинів Cooker у місті Києві:


- Проспект Свободи, 2
- Проспект Героїв Сталінграда, 24А
- Вулиця Академіка Єфремова, 3
- Проспект Дружби Народів, 7
- Вулиця Краківська, 5
- Вулиця Радунська, 2/18
- Вулиця Андріївська, 13Б
- Вулиця Якутська, 8Л
- Вулиця Анни Ахматової, 33
- Вулиця Ломоносова, 54А
- Проспект Перемоги, 70

- Вулиця Михайла Коцюбинського, 14А

- Вулиця Авіаконструктора Антонова, 2/32, корп. 4-А

- Вулиця Грузинська, 28

- Бульвар Перова, 2/1.


У місті Вишневе, Київської області:
- Вулиця Лесі Українки,19.

Задать вопрос
Заказ услуги
Замовити дзвінок
Вибране
Товари відсутні
Купити в 1 клік
Залиште дані і наш оператор
зв'яжеться з Вами

Вітаємо Вас у Cooker
Будь ласка, введіть свій номер телефону

Вкажіть номер телефону