Політика щодо персональних даних - доставка м'яса та інших продуктів в інтернет магазині Cooker
W

Політика щодо персональних даних

ПОЛІТИКА

ЩОДО КОНФЕДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

Здійснивши реєстрацію на офіційному сайті Інтернет-магазину, та/або авторизацію за допомогою мобільного додатку “Cooker - онлайн-супермаркет” (завантажений за допомогою Play Market та App Store, надалі мобільний додаток), (створивши обліковий запис) та починаючи використання Інтернет-магазину, Користувач (Покупець) надає дозвіл та однозначну згоду на обробку його персональних даних на умовах та в порядку, що викладені нижче, а також підтверджує ознайомлення з цією Політикою. Крім того, Користувач погоджується з тим, що окрім його персональних даних, також використовуються та обробляються інша інформація та непрямі дані (інформація про з’єднання, системна інформація тощо) у спосіб, викладений у цій Політиці.

Терміни використовуються у цій Політиці у значенні, наданому їм в Договорі  Публічної оферти, що розміщений за посиланням: https://cooker.net.ua/termsofuse/publichna-oferta-balaton/.

1.       Загальна інформація про обробку персональних даних

1.1.    Обробка персональних даних Користувачів здійснюється у відповідності до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про інформацію», та інших нормативних актів, які застосовуються до цих відносин.

1.2.    Володільцем та розпорядником персональних даних Користувачів є Продавець (Адміністрація) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "БАЛАТОН", ідентифікаційний код юридичної особи 23763367.

1.3.    Обробка персональних даних Користувача передбачає будь-яку дію або сукупність дій Володільця, які пов’язані із збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, відновленням, використанням та поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням  персональних даних.

1.4.      Персональні дані обробляються повністю із застосуванням автоматизованих засобів. Сервери Володільця знаходяться в Україні, а також можуть знаходитись за межами України, у тій мірі, в якій це не заборонено діючим законодавством.

2. Мета обробки персональних даних

2.1.    Метою обробки персональних даних Користувачів є надання інформаційних послуг, облік Користувачів Інтернет-магазину та його адміністрування, забезпечення ефективної комунікації та підтримки Користувачів, організація зворотного зв’язку, а також аналіз статистичних даних використання Інтернет-магазину, потреб Користувачів, ведення аналітичної звітності щодо кількості, якості та інших показників, оцінка актуальності, рівня наданих інформаційних послуг, їх поліпшення та оптимізація, а також стимулювання збуту, реклами, проведення досліджень ринку, в тому числі статистичних та опитувань (за допомогою пошти та/або електронних засобів зв’язку).

3.       Склад персональних даних та іншої інформації про Користувачів

3.1.  Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються і складається з відомостей наданих самими Користувачами при реєстрації в Інтернет-магазині та оформленні замовлення, наданих будь-яким іншим способом або збережених автоматично під час користування Сайтом інтернет магазину та/або мобільним додатком.

3.2.  Персональні дані, які будуть оброблятись, складаються з: загальних відомостей щодо фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата народження, номер телефону, електронна скринька, місто проживання і адреса доставки.  

3.3.  Окрім персональних даних, зазначених самими Користувачами, можуть збиратись та використовуватись дані за допомогою сервісів Google, інших пошукових систем, та з соціальних мереж, відповідно до правил надання інформації провайдерами послуг та з дотримання вимог законодавства  і налаштованих Користувачем у цих серверах умов конфіденційності, зокрема інформація, яка не ідентифікує конкретного Користувача, але певним чином пов’язана з ним. До такої інформації відносяться доменні імена, інформація про IP-адреси, Інтернет-провайдерів, типи браузерів Учасників, джерело посилань на Інтернет-магазин та інша інформація про клієнтське середовище.  Сукупна інформація, на відміну від персональних даних та інформації, пов'язаної з людиною, не дозволяє ідентифікувати особу і є анонімною.

3.4.   Перевірка персональних даних Користувачів, що надані у реєстраційних формах не перевіряється та Володілець не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі.  

4.       Передача персональних даних та іншої інформації Користувачів

4.1.    Адміністрація поширюватиме персональні дані та іншу інформацію Користувачів третім особам з дотриманням загальної мети обробки персональних даних, визначеною цією Політикою та виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних.

4.2.    Користувачі надають однозначну згоду на передачу персональних даних третім особам, які отримали доступ до таких персональних даних в процесі використання Інтернет-магазину з метою належного надання послуг, які не могли б бути надані без такої передачі персональних даних (зокрема, сервісам доставки, кур’єрам тощо). Про кожну таку передачу персональних даних третім особам не передбачається повідомлення Користувачів. 

4.3.    Персональні дані Користувачів можуть також передаватись іншим третім особам, які взяли на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та спроможні здійснити захист персональних даних. Такими третіми особами можуть бути ділові партнери, інвестори, постачальники послуг, субпідрядники, контрагенти за угодами, афілійовані особи, провайдери, представники, відповідальні працівники тощо.

4.4.    Персональні дані передаються без згоди Користувачів тільки у випадках, що прямо встановлені діючим законодавством України, а також якщо це є необхідним для захисту від шахрайства, зловживань, неправильного чи незаконного використання Сервісу.

4.5.    Інформацію, що не ідентифікує Користувачів та сукупну інформацію Адміністрація може передавати будь-яким третім особам без згоди Користувачів.

5.       Забезпечення захисту персональних даних

5.1.    Адміністрація прагне до забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності персональних даних та інформації Користувачів і приймає усі необхідні адекватні міри, щоб зберегти дані. При цьому, жодна передача даних через Інтернет не може гарантувати повну безпеку.

5.2.      Адміністрація використовує різноманітні фізичні, технічні та організаційні заходи безпеки які вважає необхідними для гарантування безпеки, та які запобігають зловживання, втрати, несанкціонований доступ чи розголошення. Такі засоби включають обмеження фізичного доступу у офіси, доступ до персональних даних тільки спеціально уповноважених співробітників, використання лише програмного забезпечення та програмних механізмів надійних розробників, захищену базу даних та інше.

6.       Термін зберігання персональних даних

6.1.    Персональні дані будуть зберігатися так довго, як це необхідно для виконання мети, для яких ці дані збирались, за винятком, якщо іншого вимагає законодавство.

6.2.      Адміністрація може зберігати персональні дані протягом певного періоду часу після того як Користувач перестав використовувати Інтернет-магазин. 

7.       Права Користувачів на доступ до персональних даних їх виправлення, уточнення, зміни та видалення

7.1.    Права Користувачів щодо їх персональних даних визначено статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

7.2.    Користувачі мають право на доступ до своїх персональних даних. Відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також про зміст таких персональних даних надається на письмовий запит Користувача протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту.

7.3.    Користувачі мають право змінити, виправити чи уточнити свої персональні дані. Такі дії здійснюються в електронному обліковому записі або за зверненням Користувача, направленим поштою, електронним листом або здійсненим засобами зв’язку, вказаними в контактній інформації володільця персональних даних.

7.4.    Користувачі мають право вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних, а також пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних або щодо зміни чи знищення своїх персональних даних, якщо є підстави вважати, що ці дані  обробляються незаконно чи є недостовірними. У такому випадку, використання Інтернет-магазину буде більше не можливим.

7.5.    Користувачі у будь-який час мають право відкликати згоду на обробку персональних даних. У такому випадку, використання Інтернет-магазину буде більше не можливим.

7.6.    Користувачі мають можливість в будь-який час відмовитись від отримання рекламних та маркетингових матеріалів, шляхом проставлення відповідної відмітки в своєму обліковому записі, або направивши відповідний запит.

7.7.    Користувачі можуть у будь-який час зв`язатися з Адміністрацією при виникненні питань щодо обробки персональних даних, політики конфіденційності або іншими запитаннями.

8.       Інші положення

8.1.    Адміністрація може надсилати Користувачам на адресу електронної пошти та/або текстовими повідомленнями та/або будь-якими іншими засобами зв’язку інформацію щодо послуг, асортименту Інтернет-магазину, акцій, оголошення, рекламні та маркетингові матеріали, пропозиції партнерів, інші повідомлення та новини.

8.2.    Сервіс Інтернет-магазину може містити посилання на веб-ресурси третіх осіб та/або інші компоненти, розміщені третіми особами. Такі посилання не є спонсорством, підтримкою або схваленням Адміністрацією змісту, політики або діяльності цих третіх осіб. Ці посилання призначені тільки для зручності Користувачів. Такі треті особи можуть збирати інформацію щодо Користувачів та/або можуть інсталювати файли cookie для належної роботи компонента. Взаємодія з іншими веб-ресурсами та компонентами регулюється політикою конфіденційності компаній, яка їх надає. Адміністрація не несе відповідальності за політику конфіденційності своїх ділових партнерів, за зміст або діяльність третіх осіб.

8.3.    Адміністрація зберігає за собою право у будь-який час змінювати цю Політику конфіденційності без персонального повідомлення кожного Користувача. Час останніх змін зазначається у Політиці. Продовжуючи використовувати Інтернет-магазин після внесення таких змін, Користувачі погоджуються та приймають їх як частину Політики.

8.4. Користувачі можуть у будь-який час зв`язатися з Адміністрацією при виникненні питань щодо обробки персональних даних, умов цих Правил або іншими запитаннями, шляхом направлення письмового повідомлення на електронну адресу: support@cooker.net.ua та/або зателефонувавши за номером телефону: 0 (800) 33 10 10.

ПРОДАВЕЦЬ:

ТОВ «БАЛАТОН»

Код ЄДРПОУ: 23763367

Юридична адреса: 61037, місто Харків, проспект Московський, буд.124/5-А

Задать вопрос
Заказ услуги
Замовити дзвінок
Вибране
Товари відсутні
Купити в 1 клік
Залиште дані і наш оператор
зв'яжеться з Вами

Вітаємо Вас у Cooker
Будь ласка, введіть свій номер телефону

Вкажіть номер телефону